Preporučite ovu stranicu:

 
HERMES d.o.o. Tel. +385.51.214.727
KUKULJANOVO BB +385.51.214.591
51227 KUKULJANOVO Fax. +385.51.252.058
INDUSTRIJSKA ZONA RIJEKA  
Špedicija: Tel. +385.51.211.063
E-mail: spedicija@hermes.com.hr
Google mapa

HERMES društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i otpremništvo
Sjedište/adresa: Kukuljanovo 412, 51227 Kukuljanovo (Grad Bakar)

OIB: 96755110317, Upisano u Trgovački sud u Rijeci pod brojem 1-1923-00, MBS:040081598
Temeljni kapital 27.700,00kn uplaćen u cjelosti, Član uprave: Bosiljka Krepelnik
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, IBAN HR32 2484 0081 1350 7078 4, SWIFT: RZBHHR2X